Northwest Territories, territorium i Canada, nord for 60° n.br. Grenser til Yukon i vest og Nunavut i øst og British Columbia, Alberta og Saskatchewan i sør; 1 432 320 km2 med 41 500 innb. (2006). Hovedstad: Yellowknife.

I 1999 ble et område på ca. 2,0 mill. km2 og 27 000 innb. (1999) skilt ut som eget territorium med indre selvstyre for inuitene, Nunavut.

Det meste av arealet er arktisk sletteland. Den mektige Mackenzie River som renner ut i Polhavet, drenerer det meste av området. Til elvesystemet er knyttet to store innsjøer Great Slave Lake og Great Bear Lake. Den sørlige delen ligger i det subarktiske barskogområdet, med kaldt, kontinentalt klima. Med kun 70 frostfrie dager i året er vekstsesongen kort, men nok til at gress og urter vokser, samt at en del røtter og korn kan dyrkes. En rekke dyr, blant andre elg, ulv og bjørn er hjemmehørende her. Mackenzie er på grunn av kulden seilbar bare fire måneder i året. Langs grensen mot Yukon løper Mackenzie Mountains med høyeste punkt 2773 moh. Til territoriet hører de vestligste delene av Canadas arktiske øyer, bl.a. Banks Island og den nordvestlige delen av Victoria Island. Den nordlige delen av fastlandet samt øyene består for det meste av arktisk tundra med sparsom vegetasjon. Nahanni National Park i sørvest står med sine dype elvedaler og kalksteinklipper på UNESCOs liste over verdens naturarv. På samme liste står Wood Buffalo National Park som strekker seg inn fra Alberta og som inkluderer verdens største flokk med vill bison.

Northwest Territories er svært tynt befolket. Urbefolkningen omfatter 51 % av befolkningen (2001) hvorav nordamerikanske indianere omfatter 29 %, inuiter 11 % og métis 11 %. Omtrent halvparten av befolkningen er indianere eller inuiter. Nesten hele befolkningen er bosatt i den sørvestlige delen, langs elven Mackenzie. Tundraområdene har en svært liten befolkning, særlig i innlandet; de fleste er bosatt langs kysten i nord og på øyene. Største byer er Yellowknife (16 500 innb. 2001), Hay River og Inuvik.

Utvinning av petroleum og mineraler er viktigste næringsvei, sammen med fiske og fangst, som drives kommersielt i mindre skala. Oppdagelsen av store diamantforekomster i Lac de Gras-området i 1991 betydde starten på en moderne økonomisk vekst for territoriet. Etableringen av gruvene Ekati, Diavik og Snap Lake har gjort Canada til verdens tredje største diamantprodusent. Petroleum utvinnes i nordvest, bl.a. ved Norman Wells, og fraktes i rørledninger til Alberta. Utvinning av naturgass startet opp rundt Fort Liard i 2000. Skogbruk og noe jordbruk, bl.a. reinsdyrhold i sørvest. Jakt har hovedsakelig lokal betydning. Mulighetene for villmarksliv, jakt og fiske har i senere år bidratt til at turisme har fått en viss betydning. Utover noen hovedveier sør i Mackenzie-området er kommunikasjonslinjene lite utbygd. Fly er viktig transportmiddel for større avstander, og snøscootere lokalt.

Betegnelsen Northwest Territories ble tildelt Hudson Bay-kompaniets område da dette 1870 ble innlemmet i Canada. Manitoba ble utskilt s.å., Saskatchewan og Alberta 1905, Nunavut 1999.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

30. november 2009 skrev Jon-Arne S Johnsen

hvordan fungerte det politiske styresettet i de amerikanske terretoriene? kan noen svare på dette?















mvh.uvitende.

1. desember 2009 svarte Tidligere redaksjon for geografi

Hei!



Se f.eks. USA - historie, avsnittet som heter "Kolonitid til uavhengighetskamp." Håper den er til hjelp.

Vennlig hilsen

Kirsten Halvorsen/geo.red.

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.