Tsjuktsjerhavet, grunt randhav nord for Beringstredet. Bortsett fra skråningen ned mot Polbassenget i nord er dybden mindre enn 100 m, og er over store områder svært grunt. Havet er isdekket mesteparten av året. Oppkalt etter tsjuktsjerne, etter forslag fra den norske oseanograf H. U. Sverdrup.