Hjulbåt, fartøy drevet frem med store skovlhjul. Inntil propellen ble vanlig omkring 1850, ble dampskip drevet frem ved hjelp av skovlhjul, anbrakt på hver side av skipet og forbundet med den tverrskips løpende veivaksling. Elvedampere, særlig på Mississippi, hadde gjerne et bredt skovlhjul bak. Norges siste gjenværende hjulbåt Skibladner, som er i drift på Mjøsa, er bygd 1856.