Arktis

Arktis, hav- og landområdene omkring Nordpolen. Det finnes ingen naturlig, generelt vedtatt grense av Arktis mot sør. Tidligere ble polarsirkelen (66° 33ʹ n.br.) ofte benyttet, men dette er en lite hensiktsmessig avgrensning, da det nord for denne breddegrad finnes strøk med naturforhold vi ikke ville betegne som arktiske (blant annet det nordlige Norge).På den annen side finnes det områder med utpreget arktiske forhold langt sør for polarsirkelen (det sørlige Grønland). Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Arktis

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 23 artikler: