Lancaster Sound, sund i Canada, går fra Baffinbukta, mellom Devon Island og Baffin Island, til Barrow Strait; oppdaget 1616 av W. Baffin, gjennomkrysset første gang 1819 av W. E. Parry. Sundet er en innfallsport fra øst til Nordvestpassasjen.