Faktaboks

Administrasjonssenter
Nesbyen
Fylke
Buskerud
Innbyggertall
3 301 (2024)
Landareal
772 km²
Høyeste fjell
Hallingnatten (1314 moh.)
Innbyggernavn
nesning
Målform
bokmål
Kommunenummer
3322 (fra 2024, tidl. 3040 og 0616)

Kommunevåpen

Kart: Nesbyen kommune i Buskerud
Nesbyen kommune i Buskerud fylke.
Kart: Nesbyen kommune i Buskerud
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Nesbyen

Nesbyen i Buskerud fylke. Utsikt mot administrasjonssenteret Nesbyen fra Rudåsen, langs fjellveien til Hedal i Valdres. I dalbunnen renner Hallingsdalselva. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Nesbyen er en kommune i Buskerud fylke, i Hallingdal nedenfor der Hallingdalen gjør en knekk (Golskneet). Kommunen omfatter dalføret mellom Svenkerud i nord og Bergheim i sør med skog- og fjelltraktene på begge sider.

Dagens kommune ble opprettet under navnet Nes ved innføringen av det lokale selvstyret i 1837. Sine nåværende grenser fikk kommunen i 1905, da Flå ble utskilt som egen kommune. Kommunen grenser etter dette til Gol i nord, Sør-Aurdal i Innlandet i nordøst, Flå i sørøst, Nore og Uvdal i sørvest og Ål i nordvest. Kommunen endret navnet til Nesbyen i 2020 fordi opprettelsen av daværende Viken fylke kunne medføre forveksling med Nes kommune i Akershus. Mellom 2020 og 2024 tilhørte Nesbyen kommune Viken fylke.

Natur

Hallingdalselva ved Nesbyen sentrum.
Hallingdalselva ved Nesbyen sentrum.
Gardnos meteorittkrater.
Gardnos meteorittkrater.

Berggrunnen består overveiende av grunnfjell i hele kommunen. I sørvest danner hard kvartsitt de høyeste fjellområdene (Hallingnatten 1314 meter over havet). Her er terrenget svært kupert. Nord for den markante sidedalen fra vest, Rukkedalen, har landskapet roligere former. Østsiden av Hallingdal er skogkledd med få åspartier over skoggrensen, høyest her når Vardefjell (1182 meter over havet) lengst nordøst, nær grensen til Gol.

På vestsiden av Hallingdal sørvest for Svenkerud ligger Gardnos meteorittkrater, også kjent som Garnås- eller Gardnosbreksjen, dannet ved et voldsomt meteornedslag for rundt 650 millioner år siden. Dette dannet et krater på rundt fem kilometer i diameter. Området er tilrettelagt for besøkende (Gardnos Meteorittpark).

Hallingdalselva faller fra cirka 200 til cirka 150 meter over havet over en lengde på rundt 30 kilometer gjennom kommunen og danner i søndre del av kommunen en innsjø ved Bromma. Dalen er smal og har bratte sider sør for Bromma.

Havet sto helt opp til Nesbyen ved slutten av siste istid. På denne bakgrunn finnes det marine avsetninger i dalbunnen sør i kommunen, mens det hovedsakelig er bunnmorene i nord.

Klima

Nesbyen har varmerekorden i Norge: 35,6 °C ble målt i kommunesenteret 20. juni 1970, men svingningene gjennom året er ganske store. Kaldeste måned er januar med normal på –7,4 °C, og varmeste måned er juli med normal på 16,1 °C. Mest nedbør er det i juli med normal på 75,7 millimeter og minst er det i mars med normal på 19,3 millimeter. Målingene er gjort ved Todokk målestasjon i kommunesenteret.

Bosetning

Nes kirke.
Nes kirke.

Nesbyen hadde stort sett vekst i folketallet fra 1945 og frem til 2000. Siden har folketallet vært stabilt eller vist noe nedgang; i tiårsperioden 2010–2020 var det en nedgang på gjennomsnittlig 0,4 prosent årlig, mot en vekst på 0,2 prosent årlig for de seks hallingdalskommunene samlet.

Det er ett tettsted i kommunen (ifølge Statistisk sentralbyrås definisjon): Nesbyen med 2136 innbyggere (2023). 65 prosent av innbyggerne i kommunen bor her. Tettstedet er 2,7 km².

Befolkningen i Nesbyen finner en hovedsakelig i hoveddalføret, med en klar konsentrasjon til administrasjonssenteret Nesbyen. Det er ellers atskillig bosetning i Rukkedalen, og i noe mer beskjeden grad langs Eggedalsvegen sør for Bromma. Kommunens befolkning er jevnt fordelt på begge sider av Hallingdalselva.

Kart over Nesbyen kommune
Kart over Nesbyen kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Næringsliv

Etter offentlig administrasjon og tjenesteyting er næringen varehandel/overnattings- og serveringsvirksomhet kommunens viktigste målt etter sysselsetting, med 17 prosent av arbeidsplassene (2019). Til sammenligning har industrien 11 prosent, 28 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon, og primærnæringene 7 prosent.

Av jordbruksarealet i Nesbyen er 97 prosent eng til slått og beite og bare 3 prosent åker og hage (2019). Dette avspeiler den sterke vekten som er lagt på husdyrhold på gårdene i kommunen. Brukene er relativt små, og yrkeskombinasjoner er vanlig. Storfe- og sauehold er den vanligste driftsformen. Det ble tidligere drevet en del seterdrift i fjellet. Skogen er viktig, og avvirkningen i 2020 utgjorde 55 700 kubikkmeter; størst avvirkning blant kommunene i Hallingdal.

Nesbyen har etter Gol flest sysselsatte i industri blant kommunene i Hallingdal. Næringen er hovedsakelig lokalisert til kommunesenteret. Klart viktigste industribransje er verkstedindustrien, med 50 prosent av de sysselsatte i industrien (2019), blant annet elektronikkprodusenten Defa AS. Andre viktige bransjer er gummi-, plast- og mineralsk industri og trelast- og trevareindustri med henholdsvis 28 prosent og 10 prosent av de industrisysselsatte (2019).

Kommunesenteret er et viktig forretnings- og servicesentrum med sete for Hallingdal tingrett, og her holdt den ideelle organisasjonen Tubfrim til frem til den ble lagt ned sommeren 2023. Turisttrafikken i kommunen er stor både sommer og vinter. I tillegg til flere hoteller og pensjonater har Nes mange utleiehytter i fjellet, og kommunen har mange fritidsboliger.

Av kommunens bosatte yrkesaktive har 32 prosent arbeid utenfor kommunen (2019), 22 prosent i de andre hallingdalskommunene hvorav 15 prosent i Gol alene. Tre prosent av de yrkesaktive bosatt i Nes har arbeid i Oslo (2019).

Kraftproduksjon

Nesbyen er kommunen med tredje størst vannkraftproduksjon i Buskerud, og er en viktig kraftkommune på landsbasis. De sju vannkraftverkene i kommunen produserer til sammen 1463 gigawattimer i året (gjennomsnitt 1993-2020). Det største kraftverket er Nes (i drift fra 1967), som står for nesten hele vannkraftproduksjonen. Andre store kraftverk er Sevre (2008) og Todøla (2019). Hafslund ECO Vannkraft er hovedeier av nesten all vannkraftproduksjonen i kommunen.

Det største kraftverket både i kommunen og i Hallingdal er Nes kraftverk som er innsprengt i fjellet like nord for kommunesenteret. Dette utnytter et fall på 285 meter i en 31,5 kilometer lang tunnel fra Ål. Tunnelen har et tverrsnitt på 65 kvadratmeter, og er blant verdens største i sitt slag.

Samferdsel

Bromma
Bergensbanen følger østsida av Hallingdalselva/Brommafjorden gjennom kommunen.
Av /Bahnbilder.
Lisens: CC BY NC SA 4.0

Bergensbanen går på østsiden av Hallingdalselva og riksvei 7 på vestsiden. De krysser hverandre og Hallingdalselva på Svenkerud nær grensen til Gol kommune. Herfra går jernbanen videre oppover dalen på vestsiden av elva og riksvei 7 på østsiden. Fylkesvei 2910 går fra Nesbyen tettsted gjennom Rukkedalen til Tunnhovd i Numedal; herfra går fylkesvei 2806 vestover til Skurdalen i Hol og sørover til Rødberg i Nore og Uvdal kommune. Fra Bromma går fylkesvei 287 over fjellet til Eggedal i Sigdal kommune.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Nesbyen hører til Sør-Øst politidistrikt, Buskerud tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Kommunen tilsvarer soknet Nes i Hallingdal prosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Kommunen er med i regionrådet Hallingdal regionråd sammen med Flå, Gol, Hemsedal, Hol og Ål.

Mot slutten av 1800-tallet hørte daværende Nes til Ringerike og Hallingdal fogderi i Buskerud amt.

Delområder og grunnkretser i Nesbyen

For statistiske formål er Nesbyen kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 14 grunnkretser: Syversrud, Eidal-Espeseth, Dokken, Nesbyen vest Myre-Sjong, Nesbyen vest sentrum, Nesbyen vest Moane, Nesbyen øst Veltebakken-Ruud, Nesbyen øst Veltebakken-Blingsmo, Nesbyen øst Briskebyen-Dalen, Nordhagen, Ålton, Sevre, Lie og Nes Østmark.

Historikk og kultur

Hallingdal folkemuseum.
Hallingdal folkemuseum.

I Nesbyen holdes det årlige Hallingmarken i juli. Hallingdal folkemuseum, som ligger nederst i Rukkedalen, i utkanten av kommunesenteret, er et friluftsmuseum med blant annet et loft fra 1340 (Staveloftet fra Ål), Nes kirke, en korskirke i tre bygd i 1861, og Nes kapell, en korskirke med stavkirkepreg bygd i 1953–1954. Gamle Nes, som utgjør det tidligere sentrum, ligger sentralt i Nesbyen og består av mer enn 40 bygninger fra før 1900. Disse avspeiler stedets tidligere rolle som senter for de statlige myndighetene i området med blant annet prost, sorenskriver og lensmann.

Fjellet på begge sider av Rukkedalen vest for kommunesenteret er utbygd til et betydelig turistområde med blant annet flere hoteller og andre overnattingssteder, alpinsenter, golfbane og flere hytteområder.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1979) har en liggende gullspiss vendt mot heraldisk høyre mot en rød bakgrunn illuderer et nes.

Navnet kommer av norrønt nes ‘fremstikkende terrengformasjon’, og viser til den flate landtungen der elven Rukkedøla renner ut i Hallingdalselva.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Rønningen, John: Nesboka: bygdehistorie for Nes i Hallingdal, 1981–1992, to bind

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg