Bromma, i Nes kommune, Buskerud, 11 km sør for Nesbyen. Bromma ligger ved Brommafjorden (Bromma), en utvidelse av Hallingdalselva. Det meste av bebyggelsen ligger på vestsida av elva; på østsida går Bergensbanen. Bromma stasjon, bygd ca. 1909, arkitekt Paul Due, ble nedlagt 1984. Fra Rv. 7 i Bromma fører Fv. 287 over fjellet sørover til Sigdal og videre til Åmot i Modum.