Nasjonalsangen er Shri mân gumbhira nepâli prachanda pratâpi bhupati ('Må æren krone vår strålende hersker, den tapre nepaler') med tekst av Chakrapani Chalise og melodi av Bakhatbir Budhapirthi. Den ble offisielt antatt som nasjonalsang 1899.