Plante- og dyreliv i Nepal

Den naturlige vegetasjonen varierer med klimaet og høyden over havet. I de laveste områdene vokser det fuktig, løvfellende tropisk skog med bl.a. akasie- og palisanderarter. Mellom 1500 og 3000 moh. er det blandingsskog med furuarter, eik, rododendron, poppel, valnøtt og lerk. Høyere oppe dominerer barskogen med gran, furu, einer, sypress og bjørk. Store deler av landet er truet av avskoging (tømmerhugst, vedsanking) med påfølgende erosjon og bortvasking av jordsmonnet. Skoggrensen ligger på ca. 4000 moh.

Dyrelivet i sør er meget rikt og har nær forbindelse med indisk fauna. Av de 181 pattedyrartene er det 15 insektetere, 43 gnagere, 10 haredyr, 37 flaggermus, 3 primater, 42 rovdyr og 22 partåede dyr. De store pattedyrene omfatter gaur (verdens største viltlevende oksedyr), vannbøffel, villsvin, leopard og hjorter som sambar, barasinga og den vidt utbredte aksishjorten. Tiger og en stor bestand av det sjeldne indianeshornet lever i nasjonalparken Chitwan. Indisk elefant forekommer i mindre antall i beskyttede områder og langs grensen i sør. Av bjørner finnes både brun-, leppe- og kragebjørn, samt den populære halvbjørnen kattebjørn eller liten panda. I fjellene jakter ulv og snøleopard på moskushjorter og flere saue- og geitelignende dyr (goral, thargeit). I elvene lever landets eneste sjøpattedyr, gangesdelfin.

Nesten 900 fuglearter er observert. 70 av disse er utrydningstruet, 29 på verdensbasis. Blant de tallrike rovfuglartene må nevnes svartglente, kongeørn, åtsel-, lamme- og himalayagribb. Mange fargesprakende hønsefugler: satyr-, glans- og koklassfasan og indiapåfugl lengst i sør. Andre iøynefallende og vanlige fuglefamilier er duer, papegøyer, isfugler, bietere, troster, fluesnappere og timaler. Eneste stedegne (endemiske) arter er de uanselige nepalsmettimal og nepalskriketrost. I våtmarkene får tallrike storker, hegrer og ender besøk av trekk- og overvintringsgjester nordfra, bl.a. jomfrutrane og stripegås.

100 krypdyrarter, bl.a. kvelerslangen klippepyton og fryktede giftslanger som kongekobra og de langt vanligere kraitene. Flere krokodillearter i elvene, bl.a. den langsnutede og sjeldne gavialen. Mer enn 40 amfibiearter. Av de 185 ferskvannsfiskene er 8 stedegne. Mer enn 650 arter dagsommerfugler forekommer.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg