ELN, colombiansk geriljaorganisasjon etabl. 1964 med en Cuba-kommunistisk ideologi. ELN, antas å ha rundt 5000 soldater og har kontroll over enkelte mindre landområder. Fra 2005 har ELN hatt sonderingssamtaler med regjeringen, etter at en avvæpning av ELNs paramilitære motstykke AUC var kommet i gang.