Siden år 2000 har samfunnsutviklingen i Colombia vært preget av forsøkene på å stanse den omfattende volden i landet, både fra høyreorienterte paramilitære organisasjoner som AUC, så vel som de venstreradikale geriljaene FARC og ELN. President Álvaro Uribe kom inn som en konsekvens av de mislykkede fredsforsøkene på 1990-tallet, og hans militære offensiver lyktes med å svekke geriljaene betydelig militært, men innebar også en eskalering av konflikten og omfattende brudd på menneskerettighetene.Etterfølgeren Juan Manuel Santos, tidligere forsvarsminister i Uribes regjering, benyttet muligheten til å inngå fredsforhandlinger med et militært svekket FARC. Hele artikkelen