Camilo Torres Restrepo, colombiansk prest. Magistergrad i sosiologi ved Louvain-universitetet, Belgia. Senere fratatt stillinger som prest og sosiologilærer i Bogotá på grunn av sine radikale ideer. Prøvde forgjeves å forene Colombias partier på venstrefløyen. Sluttet seg til en geriljagruppe og ble drept i kamp med en hæravdeling. Et utvalg av hans artikler utkom 1971 i norsk overs. under tittelen Revolusjonen – et kristent imperativ.