CO2-fangst er metoder for utskillelse av CO2 i forbrenningsavgasser, særlig aktuell i større, stasjonære anlegg som varmekraftverk. Hvis CO2-fangst skal bidra til å motvirke CO2-utslipp til atmosfæren må det kombineres med permanent lagring av CO2. Kombinasjonen av fangst, transport og permanent lagring av CO2 kalles CO2-håndtering, CO2-fangst og lagring, karbonfangst og lagring eller CCS. 

To av de mest kjente metodene for CO2-fangst omtales her: 

Den teknologien som er best utprøvd i dag, skiller ut CO2  fra avgassen etter forbrenning, såkalt post-combustion. Etter avkjøling sendes røykgassen, som inneholder 3,5-4 % CO2, til et tårn der det meste av karbondioksidet binder seg kjemisk til aminer. Etter denne behandlingen vil avgassen inneholde ca. 0,6 % CO2. Fra den CO2-rike aminblandingen skilles ren CO2 ut for videretransport og lagring. Aminene brukes deretter på nytt. Metoden har vært kjent og anvendt i små forbrenningsanlegg i lang tid; betenkelighetene ved å ta den i bruk på store anlegg knytter seg til dimensjonering og kostnad, idet svært store gassmengder skal behandles. 

En annen velkjent teknologi, pre-combustion, går ut på å reformere brenselet (kull eller naturgass) til en syntesegass, hvorfra CO2 kan fjernes ved hjelp av varme, mens en hydrogenrik rest går videre til ren forbrenning i gassturbinen. Fordelen er at CO2 kan fanges ved trykk, noe som gjør fangstanlegget mindre og billigere. Selve kraftverket med reformering av brenselet blir imidlertid dyrere enn et konvensjonelt gasskraftverk. Totalt blir et gasskraftverk med fangst basert på pre-combustion dyrere enn et kraftverk med post-combustion. En annen ulempe er utslipp av nitrogenoksider når hydrogen brenner ved høy temperatur. Modellen er aktuell når anlegget skal produsere kraft og i tillegg hydrogen for eksempel til transportformål. 

Et gasskraftverk med CO2-fangst vil kreve ca. 20 % mer brensel for hver kWh det produserer.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.