avgasser

Avgasser, gasser etter forbrenningsprosesser, inneholder ofte en rekke skadelige forbrenningsprodukter. De mest kjente er karbonoksidene CO2 og CO, nitrogenoksider NOx og svoveloksider SOx. I tillegg finnes forskjellige partikler, tjærestoffer, blyforbindelser og hydrokarboner.

Det er ønskelig med en reduksjon i utslippene av avgasser som har skadelige effekter på helse eller miljø. Svovelutslipp til atmosfæren, som bl.a. gir sur nedbør, kan reduseres ved å dreie forbruket fra fyringsoljer med høyt svovelinnhold til oljer med lavt svovelinnhold. Bly og blyforbindelser er giftige både for mennesker og dyr, og kan reduseres f.eks. ved at man går over fra blyholdig bensin til blyfri bensin til bruk i forbrenningsmotorer. Utslipp av CO2 i atmosfæren kan øke Jordens drivhuseffekt; ved å redusere bruken av fossile brennstoffer minker man også disse utslippene.

Viktige hjelpemidler for å redusere mengden avgasser er skatte- og avgiftspolitiske tiltak. Bruk av tekniske innretninger kan også i en del tilfeller redusere utslippene av skadelige stoffer til omgivelsene, f.eks. katalysator i bilmotorer.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg