Boreplattform, plattform forsynt med tårn for boring etter petroleum under vann. På meget grunt vann bygges nedsenkbare boreplattformer (eng. submersible platforms). Disse har faste ben som hviler på bunnen, evnt. ved hjelp av ballast. Oppjekkbare boreplattformer er flytende boreplattformer som kan taues fra sted til sted, og som bygges med nedsenkbare ben, se jackup-rigg. Ved hjelp av jekker løftes boreplattformen opp fra vannet for at den ikke skal bevege seg i sjøgang. På større dyp, ca. 50 m og mer, brukes flytende boreplattformer, borerigger. Disse er utformet med henblikk på minst mulig bevegelse i sjøgang, vanligvis med store flytelegemer under vannet og rørformede ben som holder dekket høyere enn de største bølgetopper (semisubmersible platform). Disse plattformene er gjerne utstyrt med fremdriftsmaskineri, og holdes på plass under boring med flere ankere eller med spesielle propeller (dynamisk posisjonering). Boreplattformer kan også være montert på store betongtårn, som står permanent på havbunnen, og som også fungerer som oljetanker.