Alshus, tettsted på Kråkerøy, Fredrikstad kommune, Østfold, på østsiden av øya umiddelbart utenfor munningen av Glommas hovedløp Østerelva, rett overfor våtmarksområdet Øra på den andre siden av elvemunningen, 1430 innbyggere (2016).