Statsforfatningsrett

Statsrett, statsforfatningsrett, forfatningsrett, den del av jusen som omhandler et lands statsforfatning. . Hele artikkelen