Stemmestyre, organ som skal finnes i hvert valglokale ved stortings-, fylkestings- og kommunevalg, og som administrerer stemmegivningen på hvert sted. Stemmestyrene oppnevnes av kommunestyret, som kan delegere oppnevningen til valgstyret.