Indemnitet, egentlig frihet for straff eller ansvar; er i moderne statsrett blitt brukt om det forhold at folkerepresentasjonen etterpå godkjenner en handling av regjeringen som denne etter forfatningen var uberettiget til å foreta på egen hånd (f.eks. ved bruk av statsmidler uten forutgående bevilgning).