Prerogativ, fortrinn(srett), særrett. Prerogativer av forskjellig slag har tidligere tilkommet statsoverhoder, adel og høyere geistlighet. I norsk statsrett brukes ordet for å betegne særlige rettigheter som ifølge forfatningen tilkommer Kongen (regjeringen) og ikke kan innskrenkes uten ved forfatningsendring, f.eks. retten til å inngå traktater (Grunnlovens § 26).