Urtima, inntil 2003 betegnelse på riksdagssamlinger som ble holdt når den svenske Riksdagen ikke ordinært var samlet. Se lagtima.