Borgerbrev, dokument som bekrefter innehaverens tilhørighet. En utlending får statsborgerbrev når han er innvilget norsk statsborgerskap. Se også akademisk borgerbrev.