Statsforfatning, konstitusjon, de grunnleggende regler som gjelder for en stats organisasjon og styre. Inneholder reglene om de øverste statsorganers organisasjon, formene for deres beslutninger samt deres kompetanseområde. Statsforfatningen kommer oftest til uttrykk i ett eller flere skrevne dokumenter (grunnlov). Ved siden gjelder regler og kutymer innarbeidet gjennom praksis.