Suverenitetsoverføring, overføring av myndighet fra nasjonale til internasjonale organer.

Ifølge Grunnlovens § 115 kan Stortinget med tre fjerdedelers flertall, forutsatt at to tredjedeler av Stortingets medlemmer er til stede, samtykke i «at en internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter seg til, på et saklig begrenset område skal ha rett til å utøve beføyelser som etter denne Grunnlov ellers tilligger statens myndigheter, dog ikke beføyelser som forandrer denne Grunnlov

Paragraf 115 gjelder de tilfellene der en internasjonal organisasjon får myndighet til å fatte vedtak med direkte virkning i Norge.

Både lovgivende, utøvende og dømmende myndighet kan overføres til internasjonale organisasjoner med hjemmel i § 115. Etter andre ledd gjelder § 115 «ikke ved deltagelse i en internasjonal sammenslutning hvis beslutninger bare har rent folkerettslig virkning for Norge.»

Paragrafen ble vedtatt i 1962 og er hittil kun blitt brukt to ganger: ved vedtakelsen av EØS-avtalen i 1992 og ved tilslutningen til EUs finanstilsyn i 2016. Siden den gang har Stortinget en rekke ganger overført beslutningsmyndighet til internasjonale organisasjoner uten å bruke § 115.

I disse tilfellene har Stortinget lagt til grunn at det ikke er påkrevd å bruke § 115 så lenge myndighetsoverføringen er «lite inngripende» i norske statsorganers kompetanser etter Grunnloven. Stortingets praksis har i de senere år blitt kritisert for å ikke ha hjemmel i Grunnloven.

Endringer i Grunnloven

Et forslag om å åpne for at samtykke til suverenitetsoverføring skal kunne gis med to tredjedelers flertall dersom det først har vært avholdt en rådgivende folkeavstemning om saken, ble forkastet av Stortinget 7. februar 2012. Hvis forslaget hadde blitt vedtatt, ville det ha blitt litt lettere å melde Norge inn i EU.

Et forslag om en tilføyelse med et krav om at det skal holdes rådgivende folkeavstemning i saker om suverenitetsavståelse, ble også forkastet.

I forbindelse med revisjonen av Grunnloven i 2014 ble bestemmelsen flyttet fra §93 til §115.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • E. Holmøyvik, «Grunnlova § 93 og læra om 'lite inngripende' myndigheitsoverføring i lys av nyare konstitusjonell praksis», Lov og rett nr. 8 2011 s. 447-471.
  • E. Holmøyvik, «'Sikker konstitusjonell praksis'? Grunnlova og Noregs avtaler om suverenitetsoverføring», Nytt Norsk Tidsskrift nr. 2 2013 s. 117-125.
  • C.A. Fleischer, «Grunnloven § 93», Jussens venner nr. 4 1963 s. 74-110.
  • F. Sejersted, «Læren om «lite inngripende» myndighetsoverføring – statsrettslig selvbedrag eller fornuftig grunnlovstolkning? – Kommentar til Eirik Holmøyviks artikkel «’Sikker konstitusjonell praksis’? Grunnlova og Noregs avtaler om suverenitetsoverføring»», Nytt Norsk Tidsskrift nr. 4 2013 s. 416-422.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg