Suverenitetsoverføring, overføring av myndighet fra nasjonale til internasjonale organer.

Ifølge Grunnlovens § 115 kan Stortinget med 3/4 flertall, forutsatt at 2/3 av Stortingets medlemmer er til stede, samtykke i "at en internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter seg til, på et saklig begrenset område skal ha rett til å utøve beføyelser som etter denne Grunnlov ellers tilligger statens myndigheter, dog ikke beføyelser som forandrer denne Grunnlov".

Paragraf 115 gjelder de tilfellene der en internasjonal organisasjon får myndighet til å fatte vedtak med direkte virkning i Norge.

Både lovgivende, utøvende og dømmende myndighet kan overføres til internasjonale organisasjoner med hjemmel i § 115. Etter andre ledd gjelder § 115 "ikke ved deltagelse i en internasjonal sammenslutning hvis beslutninger bare har rent folkerettslig virkning for Norge".

Paragrafen ble vedtatt i 1962 og er hittil bare brukt én gang, nemlig ved vedtakelsen av EØS-avtalen i 1992. Siden den gang har Stortinget en rekke ganger overført beslutningsmyndighet til internasjonale organisasjoner uten å bruke § 115.

I disse tilfellene har Stortinget lagt til grunn at det ikke er påkrevd å bruke § 115 så lenge myndighetsoverføringen er "lite inngripende" i norske statsorganers kompetanser etter Grunnloven. Stortingets praksis har i de senere år blitt kritisert for å ikke ha hjemmel i Grunnloven.

Et forslag om å åpne for at samtykke til suverenitetsoverføring skal kunne gis med 2/3 flertall dersom det først har vært avholdt en rådgivende folkeavstemning om saken, ble forkastet av Stortinget 7. februar 2012. Hvis forslaget hadde blitt vedtatt, ville det ha blitt litt lettere å melde Norge inn i EU.

Et forslag om en tilføyelse med et krav om at det skal holdes rådgivende folkeavstemning i saker om suverenitetsavståelse, ble også forkastet.

I forbindelse med revisjonen av Grunnloven i 2014 ble bestemmelsen flyttet fra §93 til §115.

  • E. Holmøyvik, "Grunnlova § 93 og læra om 'lite inngripende' myndigheitsoverføring i lys av nyare konstitusjonell praksis", Lov og rett nr. 8 2011 s. 447-471.
  • E. Holmøyvik, "'Sikker konstitusjonell praksis'? Grunnlova og Noregs avtaler om suverenitetsoverføring", Nytt Norsk Tidsskrift nr. 2 2013 s. 117-125.
  • C.A. Fleischer, "Grunnloven § 93", Jussens venner nr. 4 1963 s. 74-110.
  • F. Sejersted, "Læren om «lite inngripende» myndighetsoverføring – statsrettslig selvbedrag eller fornuftig grunnlovstolkning? – Kommentar til Eirik Holmøyviks artikkel «’Sikker konstitusjonell praksis’? Grunnlova og Noregs avtaler om suverenitetsoverføring»", Nytt Norsk Tidsskrift nr. 4 2013 s. 416-422.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.