Suspendere, foreløpig sette ut av kraft (om lov, forordning osv.); foreløpig frita (en ansatt) for tjeneste. Jfr. suspensjon.