Prop. L, forkortelse for Proposisjon til Stortinget (lovvedtak). Tilsvarer det som inntil 2009 ble kalt Odelstingsproposisjon. Se proposisjon.