Integreringstilskudd, statlig tilskudd til kommuner som bosetter flyktninger; tilskuddet skal brukes på tiltak som iverksettes for å integrere flyktningene i samfunnet. Tilskuddet forvaltes av Utlendingsdirektoratet.