portforbud

Artikkelstart

Portforbud er et forbud gitt av offentlige myndigheter for sivilbefolkningen mot å være utendørs eller på steder der offentligheten ferdes til visse tider. Portforbud har vært brukt under uroligheter, men også i andre tilfelle, som for å bekjempe smitte.

Bruk i ulike land

Tradisjonelt har portforbud blitt brukt i krig eller for å bekjempe uroligheter, opptøyer eller terrorisme. For eksempel brukte den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig unntakstilstand med portforbud for å bekjempe norsk motstand. Portforbud forbindes ofte med autoritære regimer som bruker det til å kontrollere befolkningen og hindre politisk opposisjon.

Imidlertid har også en rekke demokratier, for eksempel Frankrike og Finland, regler om unntakstilstand som gjør det mulig å innføre portforbud i krig eller ved kriser i fredstid. For eksempel ble det i Frankrike i 2005 innført portforbud i forstedene til flere store byer for å få kontroll på voldelige opptøyer. I forbindelse med utbruddet av covid-19-pandemien våren 2020 har 15 europeiske land brukt portforbud i begrensede perioder for å bekjempe spredningen av viruset.

Som regel er det regjeringen som har myndighet til å innføre portforbud, men i noen land må parlamentet gjøre vedtak. I noen land må parlamentet samtykke til regjeringens beslutning om innføring eller forlenging av portforbud.

I norsk rett

I norsk rett finnes det ingen generelle regler om unntakstilstand som gir myndighetene rett til å innføre portforbud. I krigstid gir likevel beredskapsloven regjeringen fullmakter til å vedta forskrifter som utfyller eller fraviker fra lov, og kan med det også gi forskrifter om portforbud. I fredstid gir smittevernloven § 4-1 hjemmel for å innføre en rekke restriksjoner på sammenkomster, møter og kommunikasjoner, som i sum kan virke som et portforbud. I forbindelse med utbruddet av covid-19, fremmet regjeringen i desember 2020 et forslag om å innføre en særskilt hjemmel for portforbud i smittevernloven.

Portforbud kan medføre inngrep i retten til frihet og bevegelsesfrihet, vernet i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner og nasjonale forfatninger. For europeiske stater betyr Den Europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 5 (retten til frihet) og fjerde tilleggsprotokoll artikkel 4 (retten til bevegelsesfrihet) at portforbud bare brukes så lenge det har hjemmel i lov, har et legitimt formål, og er nødvendig og forholdsmessig i den konkrete situasjonen. I Norge følger det samme av Grunnloven § 94 (retten til frihet) og § 104 (retten til bevegelsesfrihet).

Tidligere ble portforbud også brukt som betegnelse på den militære refselsen frihetsinnskrenkning, som er forbud mot å gå utenfor kvarteret, kasernen, leiren eller lignende, noe som ble brukt mot elever ved militære skoler og mot kvinner i Forsvaret.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg