I statsborgerretten den regel som enkelte land har at fødsel på territoriet gir rett til statsborgerskap.