Prop. S, fork. for Proposisjon til Stortinget (stortingsvedtak). Se proposisjon.