Statsrett er den delen av jusen som omhandler et lands statsforfatning.