Kirkemusikk er musikk tilknyttet liturgien i den kristne gudstjenesten, kirkerommet og kirkeåret. Kirkemusikk regnes som et mer avgrenset begrep enn kristen sang og musikk i sin alminnelighet. Kirkemusikken er primært vokal og har tekster hentet fra Bibelen, liturgien eller andre kilder. Instrumental musikk som bygger på liturgiske melodier, salmemelodier eller lignende, regnes også som kirkemusikk. Hele artikkelen

Ny artikkel