Lucas Osiander, tysk komponist, teolog og orgelbygger. Utgav 1586 50 geistliche Lieder und Psalmen. Osiander skal ha vært den første til å legge melodien i overstemmen i koralharmoniseringer.