Hans Solum, født i Overhalla, norsk pianist og organist. Elev av Nils Larsen, Reimar Riefling og Arild Sandvold. Debuterte som organist 1933, som pianist 1934. Han ledet en rekke kor i Oslo, bl.a. A Cappella 1932–69 og Handelsstandens Sangforening 1955–78. Organist ved Ullern kirke 1956–73, lektor ved Musikkonservatoriet i Oslo fra 1965, deretter ved Norges musikkhøgskole 1973–79. Var som klaverpedagog av stor betydning for en ny generasjon pianister. Gav tallrike konserter i inn- og utland.