Johann Adam Reinken, tysk organist og komponist. Virket i Hamburg, hvor J. S. Bach ved flere anledninger kunne beundre hans fremragende orgelspill. Skrev virtuose orgelverker, kammermusikk m.m.