Domkantor, kirkemusikalsk ansvarlig i domkirke, dvs. organist og korleder. Siden 1980-årene har betegnelsen domkantor i økende grad erstattet domorganist fordi man vil understreke det samlede lederansvar for kirkemusikken, også det sanglige. I de fleste norske domkirker er det nå to stillinger som domkantor. Se organist og kantor.