Andreas Werckmeister, tysk organist og musikkteoretiker. Gikk som en av de første inn for temperert stemming og fikk gjennom en av sine elever betydning for Johann Sebastian Bachs Wohltemperiertes Klavier.