John Lammetun, norsk organist og komponist. Høyere organisteksamen 1950. Debut 1954. Organist ved forskjellige kirker i Oslo siden 1950, Uranienborg kirke fra 1970. Lærer ved Musikkonservatoriet i Oslo fra 1953, ved Norges musikkhøgskole som lektor 1973, fra 1975 førsteamanuensis. Lammetun har gitt orgelkonserter, vært aktiv som korleder, samt komponert en del kirkemusikk.