Andreas Hammerschmidt, tysk organist og komponist. Omfattende produksjon, særlig av protestantisk kirkemusikk.