Terje Kvam, norsk kirkemusiker; gift med M. Hirsti. Organisteksamen 1963, teologisk embetseksamen 1971, studier ved musikkhøyskolen i Stuttgart 1971–72. Kvam var organist ved Tøyen kirke 1960–68 og i Nordstrand kirke 1968–82 (begge i Oslo), og var i denne tiden en av forgrunnsskikkelsene i en engelskinspirert bølge med carols og evensong på programmet. Siden 1982 domkantor i Oslo domkirke; grunnla Oslo domkor og domkirkens guttekor. Han ledet Oslo Filharmoniske kor 1983–87. 1973–93 ansatt ved Norges musikkhøgskole. Musikkritikerprisen 1990/91.