Hugo Distler, tysk komponist. Studerte bl.a. med H. Grabner og G. Ramin. Ble 1940 professor ved musikkhøyskolen i Berlin. Distlers historiske innsats ligger innen kirkemusikken, der han ut fra en strengt liturgisk grunnholdning arbeidet for en fornyelse. Stilistisk søkte han en sammensmelting av elementer fra samtidens neoklassiske stil og gammel kirkemusikk, særlig gregoriansk sang, reformasjonstidens koral og Schütz. Distlers innflytelse har gått langt utover Tyskland, og har f.eks. vært stor i etterkrigstidens norske kirkemusikk, bl.a. for Musica Sacra. Av kirkelige verker kan nevnes Der Jahrkreis (52 motetter, 1933), Choral-Passion (1933), Die Weihnachtsgeschichte (1933) og Geistliche Chormusik (1934–41), av profane verker en cembalokonsert (1936) og Mörike-Chorliederbuch (1939).