Postludium, etterspill, særlig brukt om orgelspill ved gudstjenestens avslutning.