Davidsdegner, sangkor ved de gamle latinskolene. Hadde plikt til å synge i kirken, men sang også ved dørene, i fester og begravelser for penger. Navnet har sannsynligvis sammenheng med Davids salmer.