Kenneth Gilbert, kanadisk cembalist og organist. Studerte i Canada og Frankrike. Turneer i Europa og Amerika. Mest kjent som cembalist, særlig for tolkninger av Couperin og D. Scarlatti. Gilbert har også stått for flere noteutgaver, bl.a. av Couperins og Scarlattis musikk.