Arne Rodvelt Olsen, norsk organist, komponist og salmedikter. Utdannet ved Musikkonservatoriene i Oslo og København. Domorganist i Bodø 1975–78, domkantor i Tønsberg fra 1978. Har komponert orgelverker og vokal kirkemusikk.