Gottlieb Ferdinand Rojahn, født i Kristiansand, norsk organist. Tilhørte en musikerfamilie som 1840 innvandret til Norge (se Harz-Verein). Cand.theol. 1887, studerte deretter musikk i Tyskland. Gav en rekke konserter. Organist i Tønsberg 1887–1927. Utgav musikkhåndbøker, Historisk oversigt over musikforholdene i Kristiansand (1892) m.m. Formann i Norges organistforening 1907–13.