Anders Bondeman, svensk organist. Fra 1971 organist i St. Jacobs kirke i Stockholm. Lærer ved Musikhögskolan i Stockholm. Omfattende turnévirksomhet, også i Norge, med vekt på improvisasjon.