Flor Peeters, belgisk komponist, organist og pedagog. Professor i orgelspill ved Lemmens-instituttet i Mechelen 1925–52. Han komponerte ca. 500 orgelstykker i tillegg til en rekke sakrale verker. Av orgelverker kan nevnes Passacaglia og fuge (1938), Sinfonia (1940), orgelkonsert (1944), Lied Symphony (1948), 30 korte koralpreludier (1959), 213 hymnepreludier for det liturgiske år (1959–67) og 6 lyriske stykker (1966).