Mogens Wøldike, dansk organist og dirigent. 1926–39 inspektør for skolesangen i Danmark. 1931 organist ved Christiansborg Slotskirke, organist ved Københavns domkirke 1959–72. Fra opprettelsen 1924 dirigent for Københavns drengekor, 1937 for Statsradiofoniens madrigalkor, fra 1949 kammerorkester- og kordirigent samme sted. Medutgiver av koralbøker og melodisamlinger. Komponerte kirkelig bruksmusikk.