Helmer Telnes, født i Gildeskål, norsk organist, dirigent og pedagog. Domorganist i Tromsø 1913–67, fra 1938 lektor i musikk ved Tromsø lærerskole. Hans innsats var av stor betydning for nordnorsk musikkliv.